אלון

.אלון היה החבר המיוחד שקל לאהוב

תמיד היה מקרין לסובבים אותו שמחת חיים, חום ואהבה. המידה שהייתה טבועה בנפשו

.והשאירה עלי רושם חזק עם היום זו אהבת החברים

".תמיד היה אומר "קודם כל החבר ואח"כ אני

כל מי שהיה במגע עם אלון: חברים, משפחה, אפילו סתם אנשים זרים, היה מתפעל מתרשם

ולעיתים מושפע מהדרך ארץ שלו ומאהבתו לאדם. בעיניי, אלון משול לעץ האלון (לא בכדי

שמו כשם העץ) כשם שעץ האלון חזק ויציב, ולא כל רוח מצויה יכולה לעקרו, כך אלון היה

,חזק באופיו, בעקרונותיו, בדעותיו ופורש את מידותיו על הסובבים אותו: אהבת הארץ

.שמחת החים, היחס למשפחתו ואהבה לחברים

.רק חבל שאותו עץ יקר ששורשיו היו חזקים, נגדע באיבו

חשוב לזכור: אומנם העץ נגדע ובמידה מסוימת, גם מש צילו. אך שורשיו, נטועים עוד

.עמוק במוכנו, באלו שזכו להכיר את אלון, שהו במחיצתו, והושפעו ממידותיו הנעלות

.אהבתי ואוהב את אלון בכל ליבי ובכל מאודי, ואני מצטער צער עמוק על אובדנו

"חבל על דאבדין ולא משצכחין"

יהושפט דוד