תיאור: תיאור: shihor

תיאור: תיאור: E:\אתר אלון\alon2011\shihor1.jpg

 

"...אני מבטיח לך אלון, בשמי ובשם כל משפחת בביאן,

שאנחנו נמשיך את המורשת שלך.

מורשת של אהבת ישראל,אהבת האדם, אהבת החברים ואחדות העם והמשפחה.

אני מבטיח לך אלון, בשמי ובשם אמא, בשם תמי-תמר, דקלה, ארז ותדהר, בשם של

הסבים והסבתות, הדודים והדודות, שאנחנו נאסוף את כל הרסיסים ונמשיך הלאה.

אלון –תשמור עלינו מלמעלה...".

אבא (בהלוויה)

 

עוד בתקופת השבעה, הציעו לנו הרבנים דרך לקרב אלינו את חבריו של אלון.

המלצתם הייתה לקבוע שיעור חודשי כל שבת מברכים.

השיעורים החלו כבר בחודש הראשון, והם נמשכים עד היום.

ברצוננו להודות לכל הרבנים אשר העבירו את השיעורים ולכל החברים והמשפחה

 אשר הגיעו וממשיכים להגיע מידי חודש לשיעורים.

 

השיעור המרכזי

לאזור זה יעלו השיעורים המובחרים אשר יהיו מצולמים ווידאו ויוחלפו מעת לעת

מבחר שיעורים שהתקיימו במוצ"ש מברכים לעילוי נשמת אלון, בבית משפחת בביאן

להורדה: לחץ על הקישור בלחצן הימני של העכבר ובחר "Save Target As..." או "שמירת יעד בשם..."

קובץ להורדה

נושא

הרב

ערב ר"ח

פרשת

מספר

תיאור: תיאור: icon

חנוכה

ליאור אנגלמן

טבת תשס"ט

וישב

1

תיאור: תיאור: icon

גבורה

חן חלמיש

כסלו תשס"ט

חיי שרה

2

חיים של משמעות

ליאור אנגלמן

אדר א' תשע"א

משפטים

3

תיאור: תיאור: icon

חינוך

משה חיסדאי

אלול תשס"ח

ראה

4

תיאור: תיאור: icon

ירושלים ושבועות

אוהד תירוש

סיוון תשס"ח

במדבר

5

תיאור: תיאור: icon

בין המיצרים

ליאור אנגלמן

אב תשס"ח

מטות

6

תיאור: תיאור: icon

לחיות ולא למות על קידוש ה'

בני לאו

אייר תשס"ח

קדושים

7

תיאור: תיאור: icon

רוח ההתנדבות

אוהד תירוש

אדר א' תשס"ח

משפטים

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10


תיאור: תיאור: E:\אתר אלון\alon2011\4.gif

תיאור: תיאור: E:\אתר אלון\alon2011\9.gif