אלון

.אלון - כשמו, כן הוא

יפה, חזק ואיתן. אם אפשר להביט בענפיו של עץ האלון, הרי פיתוחי הענפים מדמים
.ומאפשרים לתאר את חוכמתו. כך היה אלון

כשאני כותב מכתב זה, מודה אני, כי חרגתי מזמני להגשתו בניגוד להרגלי. אך קשה לי
המציאות, לדבר עליך בלשון עבר. אתה עדיין חי בלבי ונדמה כי הנך מסמן לי את הדרך
.הנכונה ואת דרך היושר להמשיך קדימה

נפגשנו באימון בתקוע, כשאתה קצין צעיר שרק זה עתה סיים את קורס הקצינים. עם
.הגעתך לפלוגה, הציפו אותך שאלות רבות וציפיות גדולות, אך לכולם מצאת תשובה

אני זוכר איך בבקרים הראשונים, לא רצית לקום ממיטתך (מתוך פינוק ולא עצלנות), עד
.שהזבובים השכימו אותך

קיבלת את הצוות של ניר והייתה ברורה לך המשימה: "איחוד וגיבוש הצוות, הכנתו לקו
.ועלייה למוצב חודר בלבנון", משימה קשה. אך אתה הוכחת, כי הינך יכול לעמוד בציפיות
ובכך התאהבתי בך - זוהי לא אהבה בין איש לאישה, כי אם אהבה מיוחדת שקשה להסבירה
- שרק חיילים וקצינים בפלחי"ק גולני מבינים, חברות בין אדם לרעהו, מקצועיות, אי-ויתור
על העקרונות ועל השאיפה להיות הטובים מכולם, למרות זאת, העזרה לזולת לא ירדה
.מליבך

החיוך על פניך אמר הכל, וכבר תכננתי לך עתיד בחטיבת גולני.... כסגן מפקד פלוגה ואולי גם
כמ"פ. אך האסון הנורא, קטף את חייך בשיא צעירותך. דע לך שהמשכנו את הרגליך כפי
שהיו בצוות ובמיוחד בפלוגה. לאחר האימון חזרו הצוותים ולו לזמן קצר לבופור, אשר
.שם,השארת את חותמך

אלון - אתה לא תחסר רק למשפחתך, אלא גם לי באופן אישי. אזכור אותך לתמיד כפי
.שהיית אתה עצמך

.מי ייתן ולא תדעו עוד צער

מיקל רבינו - רס"ן מפקד פלחי"ק גולני