קווים לדמותו של המנהיג בישראל

 

(מאמר שכתב אלון, לעלון המכינה תשנ"ג)

 

 

 

במהלך שנת הלימודים, עמדנו על עקרונות שיהוו את עמודי התווך של חיינו, הן בצבא והן בחיי היום-יום, כגון: רצינות, אהבת ישראל, אהבת הארץ, מנהיגות ועוד.

 

המנהיגות כשמה - גודל חשיבותה.

 

דמות המנהיג מורכבת ואינה מתבטאת רק בדיבורים ורעיונות.

 

מנהיג אמיתי יבטא את רצון הכלל, ובהתנהגותו כלפי הכלל יקח בחשבון את רצונו של כל יחיד.

 

ניתן להתייחס למנהיגות ב-שלושה מישורים עיקריים: אמינות, שיקול דעת ומקצוענות.

 

 

"...אלון תחת אש בסאגרים וכל הלחץ "...אני למד כי אכן המקצועיות,

והבלאגן שנוצר, לא נכנס ללחץ      המורעלות והאיכפתיות, ממשיכים

ולפניקה. הוא תפס את הגשש הפצוע,   להיות אצלך בדם כ"אבני דרך"

ובידיו סתם לו את השט"ד (שטף דם)   במשימות אותן אתה עושה,

שהיה לו בגרון, והעביר פקודות כמו     ואליהן אתה נקרא..."

שצריך, בשיקול דעת מעולה..."        (מדברי סא"ל אלון פרידמן -

(מדברי איתי ארוס -     מפקד גדוד הבוקעים הראשןן)

מחייליו של אלון)

 

בשמואל א' פרק כ"ד, מסופר על דוד הבורח משאול. אנשי דוד אומרים לו "הנה אנוכי נותן את אויביך בידיך ועשית לו כאשר יטב בעיניך" (כ"ד, ד')  כלומר, קום דוד והרוג את שאול שרוצה לפגוע בך, אך דוד, בגילוי מנהיגות מפתיע אומר: "חלילה לי מה' אם אעשה את הדבר הזה ... כי משיח ה' הוא" - לכן הוא רק בורח.

 

דוד חותך לשאול את כנף מעילו בלילה ואח"כ, מראה לו את זה ומוכיח לו, כי יכול היה להרוג אותו, אך לא עשה זאת ומוכיח כי "ידיו נקיות".

 

דוד נשאר נאמן לדרכו ולא סוטה ממנה ולו לרגע. למרות הקשיים והנסיבות הקשות, למרות שרצו לפגוע בו - הוא הולך בדרכו שלו - במשיח ה' לא פוגעים.

 

 

כך הוא המנהיג - קובע מטרה ודרך מוסרית להשגתה, ואליה הוא שואף להגיע, למרות כל הקשיים והמפולות שבדרך. צריך לזכור שהוא צריך לעשות זאת יחד עם פקודיו ולא בלעדיהם, ומחובתו ליצור בהם את האמון שהוא מזהה את האופק, למרות שחייליו רואים רק את ההר.

 


 

תהליך בניית האמון, עובר דרך רגישות לכל פרט ודאגה לכל מחסורו. הוא צריך להיות ה"אבא" וה"אמא" - כלומר: כשצריך לכעוס - יכעס, כשצריך לעזור - יעזור, כשצריך להסביר - יסביר, וכך לפקודת הקרב "אחרי", ידע המפקד שכולם סומכים עליו והולכים איתו.

 

"...לא משנה בכלל מה התנאים באותו רגע

עייפות, אינטנסיביות, עבודה - אלון

תמיד עם יד על הדופק אצל חייליו

תמיד זוכר לבדוק מה קורה עם כל

חייל בהיבט האנושי שלו. לרוב הוא עושה

את זה על חשבון שעות השינה והזמן

הפנוי שלו. ולא פעם אחת ראיתי אותו

נלחם ונאבק על זכויות חייליו ועל

דעותיו מול כל מי שצריך..."

 

(מדברי גיורא חזן - מ"מ

עורב נחל - שירת עם אלון

במוצב הבופור)

 

מפקד ומנהיג צריך לאסוף את כל הפרטים ולהוציא מהם את הנקודות הטובות שלהם, ואותם לאחד וכך להגיע אל המטרה.

 

חנה בתפילתה, מבקשת מה': "ונתת לעבדך "זרע אנשים". מדוע "זרע אנשים" ולא "איש"?

אלא,.שחנה ביקשה שה' יוליד לה מנהיג שירכז סביבו את האנשים וינהיג אותם ע"י כך שירכז בתוכו את כל תכונותיהם, וממנה באמת יצא שמואל, שהיה נביא ה'.

 

(עין אי"ה מסכת ברכות) עלינו לדעת כי הקב"ה נטע בנו נשמה, נשמה היונקת מאור הכלל, ומכאן כוחנו להיות מנהיגים.

 

הדרך לבנין בית הבחירה עובר ביצירה הישראלית של מנהיגות. האמונה המכוונת לעשייה והעדינות היונקת מהתורה, מבטיחות למנהיג את העוצמה המוסרית הדרושה לתפקידו. כדברי הגמרא על דוד המלך המופיע בשמו: "עדינו העצני" - ולמה נקרא שמו כך? כשלמד תורה - היה משים עצמו עדין כתולעת, ובשעת מלחמה - היה קשה כעץ.

 

"...מסדרי מ"מ של אלון -

במסדר זה הנשק צריך להיות נקי לחלוטין...

חשבנו שעם אלון לא תהיה לנו את

הבעיה הזו, אבל הוא היה כל כך

קפדן, שהוא היה תמיד מצליח

למצוא פיח, אפילו ממקומות שלא

חשבנו עליהם..."

(מדברי איתי ארוס)