אלון

היית חייל בפלוגת המסלול, וכבר אז ידעתי מי אתה. מג"ד יודע בדרך כלל את כל השמות של
חייליו בגדוד, אך מג"ד מכיר מעטים. ברוב המקרים אנו מכירים את החיילים הגרועים "עושי
.
הצרות", ואת הטובים המתבלטים בתפקידם בפלוגה

אתה נמנית עם החבורה השניה, וכך זכיתי להכיר אותך. בסיום המסלול, יצאת לקורס
,
סמלים. אני זוכר את שיחתנו טרם יציאתך, כאשר אמרת לי כי אתה רוצה להיות קצין
והיית מודאג כי תישאר להדרכה בביסל"ח. כבר אז אמרתי לך כי דרכך מובטחת בגדוד אם
רק תסיים את הקורס בהצלחה וכי הכל תלוי בך. לא אכזבת ואכן סיימת קורס סמלים בציון
.
מכובד שאפשר את יציאתך לקורס הקצינים מיד

עם סיום קורס קצינים, הועברת לשיבוץ במפח"ש. פנית אלי בבקשה שאסייע לך לחזור
לחטיבה. ולמרות שידעת כי לא תשובץ לגדוד, התעקשת לחזור. בשל עקשנות זו הערכתי
אותך וסייעתי לך לחזור. בשיחתנו, הסברתי לך כי תוכל לחזור לגדוד בעוד 3 חודשים, ועד
אז המשימה שהוטלה עליך חשובה כמו כל משימה שמוטלת בצבא. ואתה, בשקט המאפיין
.
אותך, נטלת אותה ויצאת לדרך

חודשים מאוחר יותר, נפגשנו שנית, והפעם הגלגל התהפך. אני שהבטחתי לך כי תוחזר
לגדוד, משכנע אותך אלון לחזור, ואתה מסביר לי כי לא תוכל. "המשימה" שהוטלה עליך
,
טרם הושלמה, והחיילים שלך הם ילדיך ולא תוכל לעזוב אותם, וכהרגלך במסירות
.
בנחישות ובשקט, המשכת לפקד עליהם

מאז, לא פגשתי אותך, אך המשכתי לעקוב ולשמוע. והנה, בתחקיר של אירוע פתיחת ציר
,
בבופור - אירוע שיכול היה להיגמר באסון גדול אילולי התנהגות מופתית שלך ושל חייליך
,
תוך הפגנת מקצועיות מדהימה, אני למד כי אכן המקצועיות המורעלת והאיכפתיות
.
ממשיכים להיות אצלך בדם כ"אבני דרך" במשימות אותן אתה עושה ואליהן אתה נקרא
.
ואילולי האסון הנורא שפקד אותנו, מאמין אני כי היית מגיע לגדולות

.יהי זכרך ברוך

בהערכה רבה
אלון פרידמן - סא"ל
מפקד גדוד הבוקעים הראשון