הרמטכ"ל

מח"ט גולני ארז גרשטיין ז"ל

מפקד גדוד הבוקעים הראשון

מ"פ אוגוסט מסלול 1994 

מפקד המחלקה

מ"פ פלחי"ק גולני

צוות 3-א' בה"ד 1

בינה עשת

סמ"פ פלחי"ק גולני

עזי

אבי עייש

עדי סרדס

גיורא חזן

דניאל מכטה-חייל מילואים